enhand.se

 

Liza

Galottens Quadriceps

Född 2014, tik

E: Rozebottel´s Billionaire

U: Galottens Nonus

HD B

HD index 107

Bärare BFJD. Fri SD. Fri Korthår

BPH testad.

10 HD röntgade avkommor, 8 A ,1 B & 1 C

 

http://www.enhand.se/liza