Korta ben och diskbråck.

Svenska Lagotto klubben har fått information från Tyskland och Schweiz att dom har fall av dvärgväxt kondrodystrofi, tar detta bekymret hos lagotto på största allvar. Dom har också hittat genen för kortbenthet, kondrodysplasi. Vi vill informera och öppna upp för ett medvetande, att vi har detta i vår ras.

AHK/Svenska Lagotto Romagnolo klubben har försökt fördjupa och informera sig om bekymret. Det är mycket komplicerat och svårt att förstå. Tyska lagottoklubben har låtit testa ca 70 lagotto för CDPA och CDDY, hos Laboklin. Målet är 100 testade individer. Följer deras resultat och håller oss uppdaterade.

Kortbenthet styrs av generna CDPA och CDDY.

Kortbenhet innebär att hunden har kortare ben och längre rygg än vad rasstandarden och genetiken föreskriver. Att ha kortare ben är inget bekymmer för individen, men med dvärgväxt följer ökad risk för diskbråck. Då kan bekymret bli ett helt annat

Vad är vad?

Kondrodysplasi, = kortvuxenhet

Kondrodystrofi, = uttalad dvärgväxt.

IVDD, Intervertebral disksjukdom = akut diskbråck

Fenotyp = de drag man ser hos en individ.

Genotyp = en individs exakta genetiska egenskaper

Heterozygot = bär 1 allel (bärare)

Homozygot = bär 2 alleler (affekterad)

Fenotyp

Hundar med kondrodysplasi (CDPA) kan ha korta ben. Denna fenotyp är karakteristisk för många raser tex Corgis, Kesky och taxar som är homozugota för genen.

Kondrodystrofi (CDDY) är orsakad av en separat mutation. Om man är bärare av genen riskerar man dvärgväxt. Det behöver inte bli så. Om man är affekterad av genen blir man dvärgväxt. Bärare liksom affekterade riskerar att drabbas av degenererade diskar. Även kallad intervertebral disc disease, IVDD. Dessa degenererade diskar är känsliga för bråck. Flera faktorer tros påverka om ett visst diskbråck hos en enskild hund blir till ett bekymmer. 

Nedärvningssätt:
Kondrodysplasi (CDPA): Autosomal dominant
Kondrodystrofi (CDDY): Autosomal dominant.

"Autosomal" betyder att genen i fråga finns på en av de numrerade, eller icke-könade, kromosomerna. "Dominant" betyder att en enda kopia av den muterade genen (från en förälder) räcker för att orsaka störning.

Att vara bärare av CDDY kan innebära att hunden har något kortare ben och en något förhöjd risk för IVDD, diskbråck. Att hunden är bärare av denna mutation är inget man alltid klart kan se med blotta ögat, kan endast ses via test, om misstanke finns. Hundar kan ha kortare ben av andra orsaker.

En hund som är affekterad, har dubbel uppsättning av CDDY lider större risk att utveckla IVDD, Hansens typ 1. Hansen typ I är en variant av diskbråck som har beskrivits hos kondrodystrofa individer. I den här typen observerades ett totalt snabbt diskframfall (prolaps) av disken, NP= (nucleus pulposus).

En hund som är affekterad har dubbel uppsättning av CDDY/CDDY, kan ha både raka eller ”krokiga framben”. CDDY mutationen styr tillväxten av skelettbenlängden. Man kan se en förhöjd risk för krokiga ben och vridning i handloven. Vi vill dock poängtera att det inte självklar att CDDY genen som orsakar detta. Det finns andra tillstånd som kan bidra till dessa defekter.

Förklaring på testresultat.
►Kondrodysplasi (CDPA):

  • Hundar med N/N genotyp kommer inte att ha denna form av kondrodysplasi, som orsakar den kortbenta fenotypen hos vissa hundraser, och kan inte överföra denna kondrodysplasivariant till sina avkommor.
  • Hundar med N/CDPA- genotyp kommer att ha benförkortning jämfört med N/N-hundar. De kommer att överföra denna CDPA-variant till 50% av sina avkommor. Parningar med N/N-hundar förutspås ge 50 % valpar med förkortade ben.
  • Hundar med CDPA/CDPA -genotyp kommer att ha benförkortning jämfört med N/N-hundar och kommer att överföra denna kondrodysplasivariant till alla sina avkommor. Parningar med vilken genotyp som helst förutspås ge alla valpar med förkortade ben.

►Kondrodystrofi (CDDY):

  • Hundar med N/N genotyp har inte denna kondrodystrofivariant och förutspås därför inte ha ökad risk för intervertebral disksjukdom. De kan inte överföra denna kondrodystrofivariant till sina avkommor.
  • Hundar med N/CDDY- genotyp kommer att ha benförkortning jämfört med N/N-hundar och intervertebral disksjukdom, och löper risk för intervertebral diskbråck. De kommer att överföra denna CDDY-variant till 50% av sina avkommor. Parningar med N/N genotyphundar förutspås ge 50 % kortare benvalpar med risk för diskbråck mellan kotorna.
  • Hundar med CDDY/CDDY genotyp kommer att ha benförkortning jämfört med N/N hundar och löper risk för intervertebral diskbråck.

 

Att testa våra  lagotto är inte aktuellt för dagen. Vi kan skall ha defekten i åtanke. Det kan det finnas fog att testa hund, som har eller haft diskbråck eller hundar där nära släkting har eller haft skadan, innan hunden används i avel.

Ni som testar era hundar brett på My Dog DNA eller Embark får idag testresultatet på CDDY, och IVDD. My Dog testar även för CDPA. Tester tillagda 2023.

Publicerat i LN nr3 2023