Om du vill hyra in mig för en föreläsning om massage får du och dina vänner med er mycket kunskap hem. Detta är saker som vi bland annat går igenom

  • Massagegreppp
  • Grundreglerna för massage
  • Varför vi masserar
  • Varför vi inte masserar vissa dagar
  • Hur dagliga promenaden kan se ut

Denna föreläsningen tar ca 2-3 timmar beroende på hur många frågor det dyker upp på vägen.