Denna föreläsning tar upp matens väg och betydelse för hundens välbefinnande. Hur ser matsmältningsapparatens anatomi ut, vad händer var i magtarmkanalen.