På denna föreläsning går vi igenom.

  • Vad är stretching
  • Grundreglerna för stretching
  • När stretchar man
  • När stretchar man inte
  • Grepp
  • Hur stretschar man

Denna föreläsning tar ca 2 timmar och kombineras gärna med föreläsningen om vardagsträning.