One hands är den lilla familjekenneln, som sätter hundarnas mentalitet och hälsa i första rummet.

Alla valpar föds och växer upp i hemmiljö. Alla föräldradjur är testade och röntgade. Vårt mål är att så långt det är möjligt, se till att föräldradjuren har känd mentalstatus samt att valparna skall bli trevliga familjehundar.