Galottens Quadriceps

Född 2014, tik

E: Rozebottel´s Billionaire

U: Galottens Nonus

HD B

HD index 104 medelfel 8

Bärare BFJD. Fri SD. Fri Korthår

BPH testad.

10 HD röntgade avkommor, 8 A ,1 B & 1 C