Galottens Quadriceps

Född 2014, tik

E: Rozebottel´s Billionaire

U: Galottens Nonus

HD B

Bärare BFJD. Fri SD. Fri Korthår

BPH testad.

6 HD röntgade avkommor, 5 A & 1 B