Galottens Nonus

Född 2009, tik

E: Lapinlumon Cristallo

U: Sweeping Viva Galottiva

HD B

Bärare BFJD, fri SD, bärare korthår.

BPH & MH testad.

Av 15 HD röntgade avkommor är 12 A  & 2 B och 1 oröntgad.