Tänder.

Bett = det sätt överkäkens tänder möter underkäkens tänder.

Tanduppsättning = Tändernas antal och form

Tandställning = tändernas placering och riktning.

Saxbett och omvänt saxbett båda är hos Lagotto normala och korrekta bett.

En fin bild på en valp som är 6 dagar gammal, där man tydligt ser hur tänderna ligger som små blommor och väntar på att få komma ut och bli "på hugget". Valparna föds tandlösa, tandanlagen bildas tidigt i fosterlivet. Första tanden bryter igenom på ca 21 dygnet, en hörntand i överkäken brukar vara den tand som bryter igenom först. Under 14 dagars tid kommer 28 mjölktänder att växa fram. 14 i överkäken och 14 i underkäken.  

När valpen är ca 4 månader börjar bytet från mjölktänder till permanenta tänder. Den permanenta tanden växer utåt och pressar bort mjölktanden samtidigt som kroppen absorberar mjölktandens rot. De första tänderna som ramlar ut är de längst fram i överkäken (I1). Underkäkens tänder brukar komma straxt efter.

När hunden är runt 6 månader brukar de permanenta tänderna ha vuxit ut. Hos vissa individer, ramlar inte mjölktanden bort. Den permanenta tanden växer istället upp bredvid. Har tanden svårt att lossna kan tuggande på ben eller lätt kampande med en mjuk trasa hjälpa tanden att lossna. Sitter mjölktanden hårt och kvar när nya tanden vuxit upp, bör veterinär uppsökas och mjölktanden dras ut för att minska risken för framtida bekymmer.

Hundens permanenta och fulltaliga tanduppsättning består i 42 tänder. 20+22

I underkäken 6 st. framtänder (incisiver) 2st huggtänder (canis) 8st premolarer och 6st molarer.

I överkäken 6st framtänder, 2st huggtänder, 4st premolares, samt 4 molarer.

Framtändernas (I = incisiver) funktion är att skära upp huden på bytet och fosterhinnan under valpning. Hunden använder dessa tänder till att fin-gnaga och klia sig med.

Huggtänderna (C=Canis) funktion är som hörs på namnet till för att hugga, döda och hålla fast bytet.

Premolarena, (P)de tänder som sitter framför molarerna, dess funktion är hjälpa till att mala och hålla fast bytet. P1 har en rot denna tanden kan hunden klara sig utan, man tror att denna tand, övertid kommer att tillbakabildas. Ju längre bak en tand sitter desto större funktion har den. P4 är den största tanden i överkäken och den näst största i underkäken.

Molarernas (M) uppgift är att krossa och mala bytet.

Den 1a molaren (M1) i underkäken, tillsammans med den största premolaren (P4) i överkäken, hos en medelstor hund, kan lätt krossa ett revben hos ex ett rådjur. Dessa 2 tänder kallas ofta för rovtänderna.

Först vid 9 – 12 månader kan man säga något om hundens permanenta tänder och placering. Då hundens underkäke är ett av de ben som sist blir färdigutvecklat.

Vanligaste anledningen till att hunden saknar tänder är arvsanlag och miljöfaktorer. Många bettfel anses ärftliga och arvsgången för övertaliga tänder, tandförluster anses familjära. Avsaknaden av tänder kan också bero på trauma mot tänder eller käke. Man bör låta en veterinär kika på tänderna om det uppstått tandskador detta gäller även mjölktänderna.

 

Olika bett former.

 • Saxbett
 • Omvänt saxbett
 • Tångbett
 • Överbett
 • Underbett
 • Snett bett
 • Öppet bett

Öppna fotot

Saxbett då sitter framtänderna i överkäken mitt framför framtänderna i underkäken. De två radernas framtänder rör vid varandra. Underkäkens tänder sticker upp framför hörntänderna i överkäken och ligger i mellanrummet mellan hörntänderna och framtänderna i överkäken. 1a kindtanden i överkäken pekar mellan första och andra kindtanden i underkäken osv…

Omvänt saxbett, karaktäriseras av att framtänderna i underkäken sitter framför framtänderna i överkäken, och att framtänderna i över- och underkäken berör varandra. I övrigt sitter tänderna som hos saxbettet.

Tångbett här möter överkäkens och underkäkens framtänder varandra. Vid tångbett sliter tänderna mer på varandra. Äldre hundar som haft saxbett kan med ålder få tångbett pg av att den yttersta emaljkanten på framtänderna slitits ned.

Överbett, framtänderna i överkäken hamnar långt framför underkäkens framtänder de båda tandraderna rör ej vid varandra. Detta bett kan orsakas av tändernas lutning men oftast av skillnaden mellan under och överkäke. Ett kraftigt överbett kan bidra till att hörntänderna tränger upp i gommen. Genetiska utvärderingar som gjorts på andra hundraser pekar åt recidiv arvsgång.

Underbett beskriver den bettform där framtänderna i underkäken sitter framför framtänderna i överkäken och där hörntänder samt premolarer skjutits framåt.

Snett bett orsakas av att käken vuxit så olika att den ena underkäksgrenen är längre än den andra.  Syns ofta genom att framtänderna sitter snett i förhållande till varandra.

Öppet bett kan man se hos hundar som inte riktigt kan stänga munnen det uppstår ett mellanrum mellan framtänderna i över och underkäke. Detta beror på att kindtänderna möter varandra kant mot kant och inte omlott.

Tandvärk.

Om hunden drabbas av något fel på tänderna kan den få tandvärk precis som vi. Hunden berättar sällan att den har ont. Vi tror ofta att en hund som har tandvärk slutar äta, bära saker eller gnaga på ben. Det stämmer inte alltid. Här kommer det vilda arvet in och ställer till det. Ett vilt djur som blir sjukt blir lämnat av flocken, blir en börda och kan inte hjälpa till att söka föda. Därför visar sällan våra hundar att dom har ont förrän det är riktigt illa. Det gäller för hunden att uppbåda all sin energi för att få stanna i flocken. Ibland blir den till och med extra pigg och på alerten vid smärta.

Som hundägare måste vi vara uppmärksamma och ta för vana att kika på våra hundar i munnen och på våra hundars tänder.

 • Hur luktar hunden i munnen? Luktar den illa är det ett varningstecken på att något inte är som det ska.
 • Vilken färg har tandköttet? Är det mörkrött, svullet och lättblödande finns risk för att hunden fått en inflammation.
 • Blöder det efter den tuggat på något
 • Har hunden tandsten?
 • Syns någon spricka på tänderna?
 • Kliar sig hunden mycket om nosen? Uppvisar trötthet? Tappat humöret? Då är risken stor att dom har mycket ont.

Dåliga tänder kan påverka andra organ i kroppen. Bakterieinfektionen tas upp av blodet och förs vidare varje gång hunden tuggar. Hos hundar som obducerats har man sett ett samband mellan dåliga tänder och förändringar på lever, njurar och hjärta. Man har också sett en minskad fertilitet hos hanar med tandinflammation. Hos oss människor finns ett säkert samband mellan hjärt-kärlsjukdomar och tandsjukdomar.

Hjälp gärna hunden med tandhygienen. Genom tandborstning och aktiv rengöring. Hunden borstar sina tänder när den får mjuka råaben ex revben från lamm, kalv eller vilt, att tugga på. Bärande ben (märgben) är för hårda och ett ivrigt tuggande kan leda till tandfrakturer.

Lite kul vetande är att människan biter med ett tryck på ca 80 kg, inte konstigt det gör ont att bita sig i tungan. Eller kanske borde fler göra det winkEn schäfer biter med ca 108 kg tryck medans en tränad hund ex Polishund kan bita med upp till 600kg tryck i käkarna. Det djur med starkaste bitstyrkan är Deltakrokodilen den kan bita med 3510 kg tryck. 

Var nu på hugget och ha koll på din hunds tänder!

Publicerad i LN